Listele de cazare la facultatea de Matematica si Informatica pentru anul universitar 2011-2012:

28 septembrie - contestaţii care se depun la secretariatul facultatii sau la adresa de e-mail cazari@info.uvt.ro

29 septembrie – 2 octombrie - cazarea efectiva in caminele UVT conform listelor de cazare.

Conform cu regulamentul de cazare care se gaseste la adresa: Regulament Cazare UVT 2011-2012

cazare (last edited 2011-09-28 15:43:57 by 10)